Layout och redigering

Jag har goda kunskaper i Indesign och Photoshop och kan göra både små och större publikationer för tryckt eller digital publicering.

Jag har bland annat gjort flera nummer av tidningar till föreningar och mediebolag (Politikerbloggen) och inbjudningar, affischer och fest- och evenemangsprogram. Jag har också gjort ett antal årsberättelser till fastighetsbolag. Sedan 2018 redigerar jag några sidor i tidningen Brottsoffer i varje nummer.